تا کالاباکالا هست ، زندگی باید کرد
تا کالاباکالا هست ، زندگی باید کرد
از این دست بده ، از اون دست پس بگیر!
از این دست بده ، از اون دست پس بگیر!
کی میگه دوره مبادله کالا با کالا تموم شده؟
ما اومدیم تا عادت هزاران ساله بشر رو احیا کنیم!
کی میگه دوره مبادله کالا با کالا تموم شده؟
توی کالاباکالا میشه مکمل همدیگه باشیم!
توی کالاباکالا میشه مکمل همدیگه باشیم!
سریع‌تر کالا یا خدمات خود را تهاتر کنید:
با نحوه کار با کالاباکالا بیشتر آشنا شوید:

آخرین آگهی‌های خدمات

0
افراد در حال ثبت آگهی
2
آگهی‌های فعال کالا
3
آگهی‌های فعال خدمات
12
برقراری ارتباط بین تهاترکنندگان
رضایت‌مندی از کالاباکالا

آخرین آگهی‌های کالا