کتاب شاهنامه نفیس فردوسی

کد آگهی: 074

ارزش پیشنهادی: 500,000 تومان
تهران / تهران

کالا/خدمت قابل عرضه توسط آگهی‌دهنده:
نوع گروه زیرگروه
کالا کتاب، لوازم التحریر و هنر کتاب و مجله
کالاها/خدمات مورد نیاز آگهی‌دهنده:
نوع گروه زیرگروه
کالاکتاب، لوازم التحریر و هنرصنایع دستی
کالاکتاب، لوازم التحریر و هنرکتاب و مجله

کتاب، لوازم التحریر و هنر
کتاب و مجله

تصاویر

آیا اطلاعات مندرج در آگهی منطبق با نیاز شما بوده و نیاز به برقراری تماس با تهاترکننده فوق دارید؟


تعداد کل مشاهده‌کنندگان این آگهی تاکنون

24

امتیاز آگهی‌دهنده
- بدون امتیاز -